FIATA tarafından yayınlanan 99 no.'lu E-Flash yayınında Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında

FIATA tarafından yayınlanan 99 no.'lu E-Flash yayınında Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme'de sorumluluk kapsamının genişletilmesine yönelik düzenlemenin 8 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.